19 Mayıs 2013 Pazar

Halkla İlişkilerin Kurumlar Açısından Önemi


Halkla ilişkiler kısa tanımıyla, kurumun hâlihazırda veya potansiyel hedef kitlesini, iletişimde olduğu kuruluşları ikna etmek, desteklerini almak, anlayışını kazanmak için planlı bir şekilde hazırlanmış iletişim çabası ve yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkilerin hedef kitlesi çalışanlar, tedarikçiler, ortaklar, hükümetler, işçi grupları ve tüketiciler olabilir.

Halkla ilişkiler uzmanında olması gereken özelliklerden kısaca bahsedecek olursak;

  • Halkla ilişkiler uzmanları hikaye anlatmayı iyi bilirler.
  • Kişi ve kurumlarla nasıl iletişim kurmaları gerektiği hakkında analiz yaparlar.
  • Dikkat çekmeyi ve ilgiyi üzerlerinde tutmayı bilirler.
  • Stratejik düşünürler.
  • Farklı gruptaki insanları bir araya getirmekten hoşlanırlar.
  • Stratejik planlamada bir sonraki adımın ne olacağını bilirler.
  • İçerik üretmekten bıkmazlar.
  • Son ve en önemli madde ise; sürekli olarak analiz yaparlar.
Halkla ilişkiler faaliyetlerinin kurumlara uzun vadede pozitif geri dönüşü vardır. Öncelikle kurumun itibarını oluşturmada halkla ilişkiler önemli bir rol oynar. İyi bir itibar yönetimi, iyi planlanmış halkla ilişkiler faaliyetleriyle mümkündür. Tüketicinizle gerek sosyal medya üzerinden gerekse geleneksel medya aracılığıyla iletişim kuruyor olun, halkla ilişkiler faaliyetleri her aşamasını doğru planlamanız gereken bir fonksiyondur. Sosyal medyada var olmak veya birçok takipçinizin olması yeterli değildir. Eğer bir kurum doğru bir stratejiyle iletişim kurmuyorsa, sosyal medyada bulunma çabası zaman kaybından başka bir şey değildir. Profesyonel halkla ilişkiler uzmanlarından yardım almalı ve izleyeceğiniz yolu iyi planlamalısınız.

Kriz iletişiminin etkili bir şekilde yönetilmesi gerektiği bir çağdayız. Tüketiciyle iletişim kurarken, proaktif halkla ilişkiler kadar reaktif halkla ilişkiler de önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle küçük görünen problemler kısa zamanda büyük krizlere dönüşmektedir. Bu aşamada tüketiciyle iletişime geçerken kullanılacak dilden, verilecek mesaja kadar her şeyin en ince ayrıntısına kadar tasarlanması ve bunun da çok kısa bir süre içinde yapılıp kurumun imajının kurtarılması gerekmektedir. Burada da yine halkla ilişkiler uzmanları devreye girmektedir.

Halkla ilişkiler kurum imaj ve itibarının oluşturulmasında en ekonomik, uzun soluklu ve temeli sağlam yoldur. Halkla ilişkilerde hedef kitleniz, tüketiciler, devlet, tedarikçiler ve diğer kurumlar olabilir fakat her hedef kitleye aynı mesajı vermek, mesajın etkinliğini azaltır. Halkla ilişkiler uzmanları her bir hedef kitleyi ayrı ayrı analiz edip, mesajları da hedef kitlenin anlayacağı dilde kodlayıp sunarlar. İçerik oluşturmadan önce gerekli araştırma ve analizler yapılıp, kurumun bulunduğu duruma, gelmek istediği noktaya, faaliyetlerine, hedef kitlesine uygun mesajlar oluşturulmalıdır. İçerik anlık değil, önceden hazırlanmış bir stratejik plan bağlamında ve önceden belirlenmiş kanallar aracılığıyla tüketiciye sunulmalıdır.

Halkla ilişkilerde ROI (yatırımın geri dönüşü) medyada görünme oranınızdan veya satışlarınızın kısa sürede artmasından ibaret değildir. Halkla ilişkiler, kurumun kamuoyu karşısındaki saygınlığını artırır, marka imaj, itibar ve güvenini oluşturur ve kitleleri ikna eder.

Bu bağlamda, halkla ilişkiler faaliyetleri kurumun pazardaki yerini sağlamlaştırır ve tüketiciyle arasında pozitif iletişim kurmasını sağlar. Halkla ilişkiler uzmanları, kurumların algılanan imajını iyileştirmek ve kamuoyu nezdinde güvenilir marka olmaları için çalışırlar.

Kaynak: MAP 360 Blog

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...